0%
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Jaarlijkse subsidies voor handelaars

Lijst van documenten noodzakelijk om het formulier te vervolledigen : 

  • Statuten zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad,
  • Geraamde begroting voor het betrokken begrotingsjaar,
  • Laatst goedgekeurde rekening en balans,      
  • Bedrijfsrapport en bedrijfsresultaten, 
  • Notulen van de laatste algemene vergadering,      
  • Andere subsidieaanvra(a)g(en).

Voor vragen kunt u contact opnemen met de cel Animatie- op het volgende nummer: 02/279.25.30


De persoonsgegevens in dit document worden door de Stad Brussel enkel verwerkt met het oog op de uitvoering van de taken die haar zijn toevertrouwd krachtens de verordening betreffende de exploitatie van een kermisattractie op het grondgebied van de Stad Brussel. Zij worden op geen enkele wijze voor commerciële doeleinden gebruikt. Zij worden doorgegeven aan het personeel dat belast is met de facturering van vergoedingen of de afhandeling van administratieve sancties. Deze gegevens kunnen ook worden meegedeeld aan personen buiten de Stad Brussel wanneer dat nodig blijkt voor de verwerking van het dossier.

Eenieder wiens gegevens worden verwerkt, kan zijn persoonsgegevens wijzigen of verwijderen door een verzoek daartoe per post te richten aan het volgende adres Stad Brussel - Administratief Centrum - Anspachlaan 6, 1000 Brussel - ter attentie van "Privacy" of per e-mail aan privacy@brucity.be .