Formulier voor het indienen van een bezwaar (parkeerautomaten)
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Formulier voor het indienen van een bezwaar (parkeerautomaten)

Webformulier

Cel Parkeren

 

U gaat niet akkoord met de parkeerretributie

U beschikt over 10 kalenderdagen, volgend op de ontvangst van de uitnodiging tot betalen, voor het indienen van een bezwaar

OPGELET: het indienen van een bezwaar ontslaat niet van de verplichting tot het betalen van de parkeerretributie binnen de gestelde termijnen.

Bij niet-betaling binnen de gestelde termijnen, zoals voorzien door het Reglement inzake de gemeentepolitiek betreffende het parkeren op de openbare weg van 26 maart 2018, worden administratieve kosten ten belope van € 25 aangerekend aan de debiteur.

Deze enquête wordt anoniem afgenomen.

De gegevens die worden vastgelegd bevatten geen gegevens die tot u zijn te herleiden. Behalve als er in een vraag naar is gevraagd.

Als u een toegangscode heeft gebruikt om deze enquête te kunnen invullen, dan verzekeren wij u dat deze toegangscode niet bij uw ingevulde gegevens wordt opgeslagen. Het wordt in een aparte database opgeslagen en het wordt alleen gewijzigd om aan te geven of u de enquête wel of niet helemaal heeft ingevuld. De toegangscodes worden niet gecombineerd met uw ingevulde gegevens.