0%
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Markten

Voorafgaande administratieve verklaring voor inschrijving op de markten van de stad Brussel
Er zijn 25 vragen in deze enquête.
Deze enquête wordt anoniem afgenomen.

De gegevens die worden vastgelegd bevatten geen gegevens die tot u zijn te herleiden. Behalve als er in een vraag naar is gevraagd.

Als u een toegangscode heeft gebruikt om deze enquête te kunnen invullen, dan verzekeren wij u dat deze toegangscode niet bij uw ingevulde gegevens wordt opgeslagen. Het wordt in een aparte database opgeslagen en het wordt alleen gewijzigd om aan te geven of u de enquête wel of niet helemaal heeft ingevuld. De toegangscodes worden niet gecombineerd met uw ingevulde gegevens.


De persoonsgegevens in dit document worden alleen verwerkt door de stad Brussel teneinde de opdrachten uit te voeren die haar werden toevertrouwd krachtens de Verordening inzake de uitbating van een marktplaats op het grondgebied van de Stad Brussel.

Ze worden in geen geval voor commerciële doeleinden benut. Ze worden doorgegeven aan het personeel dat verantwoordelijk is voor de facturering van de retributies of voor de verwerking van administratieve sancties.

Deze gegevens kunnen eveneens meegedeeld worden aan personen buiten de stad Brussel wanneer dit voor de verwerking van het dossier noodzakelijk blijkt.

Elke persoon van wie de gegevensverwerking lopende is, kan persoonlijke informatie wijzigen of verwijderen door een verzoek via de post op het volgende adres in te dienen: Stad Brussel - Administratief centrum - Anspachlaan 6, 1000 Brussel - ter attentie van Privacy of via e-mail naar: privacy@brucity.be