Autoloze zondag 20 september 2020
Individuele aanvraagformulier doorgangsbewijs (voor particulieren)
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.
Opgelet

Opgelet

 

Gelieve bij uw aanvraag het attest toe te voegen dat uw verplaatsing rechtvaardigt.

Uw aanvraag voor een doorgangsbewijs voor de autoloze dag wordt slechts behandeld indien :


 

  • u in de Stad Brussel woont (postcodes: 1000, 1020, 1120, 1130 en in bepaalde gevallen, 1040 en 1050);
  • u buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont, maar u zich naar het grondgebied van de Stad Brussel moet begeven (postcodes : 1000, 1020, 1120, 1130 en in bepaalde gevallen, 1040 en 1050);
  • u zelfstandige bent (medische sector, slotenmakers...) en in de Stad Brussel woont of indien u buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont en u zich naar het grondgebied van de Stad Brussel dient te begeven (postcodes : 1000, 1020, 1120, 1130 en in bepaalde gevallen, 1040 en 1050).

De bewoners en zelfstandigen van de andere gemeenten van het gewest dienen zich tot hun eigen gemeente van verblijf te wenden (zie http://www.autolozezondag.irisnet.be/contacten-gemeenten).

Indien u zich enkel om professionele redenen verplaatst, dan moet uw werkgever een collectieve aanvraag indienen voor al zijn personeel dat operationeel is (zie gegroepeerde aanvragen voor bedrijven/organisaties).

Het betreft vooral de ziekenhuizen, de Horeca, sommige administraties, wachtdiensten...

Aangezien het aantal doorgangsbewijzen beperkt is, raden wij u aan uw aanvraag zo snel mogelijk in te dienen vanaf 10 augustus 2020. De uiterste datum om uw aanvraag in te dienen is 11 september 2020 om 12u.

In geval van hoogdringendheid: 02/279 62 20

U zult per e-mail verwittigd worden van zodra uw aanvraag behandeld werd.

Uw doorgangsbewijs zal ter beschikking gehouden worden op de cel Verkeer, 1e verdieping Administratief Centrum, Anspachlaan 6 van maandag tot woensdag van 8u30 tot 15u00, op donderdag van 8u30 tot 18u00 en op vrijdag van 8u30 tot 12u00.

Teneinde het motief van uw aanvraag te rechtvaardigen gelieve een bewijsstuk bij deze formulier te voegen voor de rechtvaardiging van uw verplaatsing.

Indien u niet beschikt over een toestel om de gevraagde documenten te scannen, kunt u ze overhandigen op de dienst / cel Verkeer, 1ste verdieping Administratief Centrum, Anspachlaan 6 van maandag tot woensdag van 8u30 tot 15u00, op donderdag van 8u30 tot 18u00 en op vrijdag van 8u30 tot 12u00.

Persoonlijke gegevens

De persoonsgegevens werden verzameld overeenkomstig de Europese Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en worden alleen door de Stad Brussel verwerkt om de opdrachten te vervullen Autoloze zondag. Teneinde het doel te bereiken worden de dossiers zolang als nodig bewaard. Ze worden enkel doorgegeven aan het personeel dat de dossiers behandelt. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan personen buiten de Stad wanneer dat nodig blijkt te zijn voor de behandeling van het dossier.Elke persoon wiens gegevens worden verwerkt, kan zijn persoonlijke gegevens inkijken, ze laten verbeteren of, indien hij of zij daar goede redenen voor heeft, ze laten verwijderen. Hij stuurt hiertoe een naar : privacy@brucity.be of Stad Brussel – Privacy Cel, Anpachlaan 6 , 1000 Brussel.