Aanvraagformulier voor een conformiteitscertificaat voor de horecasector (Nieuwe aanvraag, overname of verlenging)
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Aanvraagformulier voor een conformiteitscertificaat voor de horecasector (Nieuwe aanvraag, overname of verlenging)


De persoonsgegevens in dit document worden uitsluitend door de Stad Brussel verwerkt met het oog op de vervulling van de taken die haar zijn toevertrouwd in het kader van de verordening betreffende de uitbating van een horecabedrijf op het grondgebied van de Stad Brussel. Zij worden in geen geval voor commerciële doeleinden gebruikt. Ze worden doorgestuurd naar het personeel dat verantwoordelijk is voor de facturering van honoraria of de verwerking van administratieve sancties. Deze gegevens kunnen ook worden meegedeeld aan personen buiten de stad Brussel wanneer dit noodzakelijk zou zijn voor de verwerking van het dossier.
Elke persoon van wie de gegevens worden verwerkt, kan persoonlijke informatie wijzigen of verwijderen door een verzoek per post te sturen naar het volgende adres: Stad Brussel – Administratief centrum – Anspachlaan 6, 1000 Brussel – ter attentie van "Privacy" of per e-mail aan:
privacy@brucity.be.