Autoloze zondag 20 september 2020
Aanvraagformulier doorgangsbewijs gegroepeerd (voor bedrijven/organisaties)
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.
Opgelet

Opgelet

ENKEL dit formulier gebruiken voor een aanvraag . Vergeet niet het attest toe dat uw verzoek rechtvaardigt

Wij behandelen slechts één gemeenschappelijke aanvraag per instelling. Gelieve rekening te houden met wat volgt :

 

  • volledige gegroepeerde aanvragen betekenen voor ons een enorme tijdswinst,
  • gedrukte pasjes zijn niet meer wijzigbaar,
  • Teneinde het motief van uw aanvraag te rechtvaardigen gelieve een bewijsstuk bij deze formulier te voegen voor de rechtvaardiging van uw verplaatsing.
  • in het te downloaden Excel bestand dienen ALLE KOLOMMEN ingevuld te worden. Gelieve ook enkel informatie in te  voeren waar u zeker van bent.

Uw aanvraag zal behandeld worden indien :

  • de activiteitenzetel van uw onderneming zich bevindt op het grondgebied van de Stad Brussel (PC 1000,1020,1120,1130, en in sommige gevallen 1040, 1050),
  • de activiteitenzetel van uw onderneming zich bevindt buiten het grondgebied van het BruHoofdstedelijk Gewest en uw personeel zich dient te begeven op het grondgebied van de Stad Brussel (PC 1000,1020,1120,1130, en in sommige gevallen 1040, 1050).


Aangezien het aantal doorgangsbewijzen beperkt is, raden wij u aan uw aanvraag zo snel mogelijk in te dienen vanaf 20 july 2020.

U wordt via email verwittigd van zodra uw aanvraag wordt behandeld. Gelieve op te merken dat de aanvragen ten laatste moeten worden verstuurd op 11 september 2020 om 12u.

De pasjes zullen ter beschikking gehouden worden op het Cel verkeer, 1e verdieping Administratief Centrum, Anspachlaan 6 van maandag tot woensdag van 8u30 tot 15u00, op donderdag van 8u30 tot 18u00 en op vrijdag van 8u30 tot 12u00.

Gelieve uw werknemers te informeren dat U zelf de nodige stappen onderneemt voor hen.

De ambassades en internationale organisaties gelegen in België zullen hun aanvraag indienen bij de Directie van de dienst Protocol. Aanvullende inlichtingen: http://www.diplomatie.be

 In geval van hoogdringendheid: 02/279 62 20.

De aanvragen van afwijking voor de volgende ondernemingen worden niet door de Stad Brussel behandeld:

Bedrijven Zich wenden tot
MIVB Public affair (MIVB)
NMBS (en infrabel) Gemeente Anderlecht (1070) en gemeente Sint-Gillis (1060)
Proximus, RTBF, VRT en RTL Gemeente Schaarbeek (1030)

Persoonlijke gegevens

De persoonsgegevens werden verzameld overeenkomstig de Europese Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en worden alleen door de Stad Brussel verwerkt om de opdrachten te vervullen Autoloze zondag. Teneinde het doel te bereiken worden de dossiers zolang als nodig bewaard. Ze worden enkel doorgegeven aan het personeel dat de dossiers behandelt. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan personen buiten de Stad wanneer dat nodig blijkt te zijn voor de behandeling van het dossier.Elke persoon wiens gegevens worden verwerkt, kan zijn persoonlijke gegevens inkijken, ze laten verbeteren of, indien hij of zij daar goede redenen voor heeft, ze laten verwijderen. Hij stuurt hiertoe een naar : privacy@brucity.be of Stad Brussel – Privacy Cel, Anpachlaan 6 , 1000 Brussel.